Spam er et problem også i Norge. Men så langt har få norske spammere fått svi.

Annonse


Bare tre spammere tatt

I USA får spammere opptil 12 år i fengsel for å sende ut søppelpost i stor skala.

I Norge nøyer vi oss med beskjedne bøter.

Sendte til 2000
Ifølge NRK er bare tre norske spammere tatt siden vi fikk på plass en lovgivning på området i 2009.

I forrige uke ble den ene av dem ilagt en bot på 80 000 kroner. Mannen, som driver et nettsted med såkalt erotisk innhold, hadde sendt ut 2000 tekstmeldinger.

Annonse


Tjente 70 000
Disse meldingene kostet hver av mottakerne 35 kroner. Det betyr med andre ord at mannen tjente 70 000 kroner på utsendelsen.

Det andre tilfellet er et selskap som sendte ut e-post i stor skala. Her ble straffen satt til 100 000 i bot. Det er ikke ukjent hva selskapet tjente på virksomheten.

Ikke avskrekkende
Det tredje tilfellet gjelder ulovlig markedsføring, altså at innholdet i reklameposten ikke står i forhold til det virkelige tilbudet.

Her ble boten 50 000 kroner.

Bøtene ser ikke ut til å virke avskrekkende på spammerne. For Forbrukerombudet, som er satt til å håndheve forbudet og bøtelegge synderne med loven i hånd, kan fortelle at det strømmer inn med klager.

Annonse