Den kunstige hånden ser svært ekte ut. I tillegg oppfører den seg langt på vei som en virkelig hånd.

Annonse


Kan rotere, gripe og føle

Husker du da Arnold Schwarzenegger viste innmaten i hånden sin i Terminator 2? (Se YouTube-klipp HER)

Nå har vi kommet ett skritt videre mot en slik virkelighet.

Frivillig amputasjon
For ved hjelp av mekanikk, elektronikk og smart IT kan en østerriksk mann (Schwarzenegger var for øvrig også østerriker før han gjorde amerikaner av seg) igjen bruke sin ødelagte høyre hånd.

Eller retter sagt: Den ødelagte hånden er amputert vekk, noe vår mann ga sitt samtykke til.

Annonse


Kan styres
I stedet har han fått en ny elektronisk hånd som etter alt å dømme vil revolusjonere det man innen medisinen kaller ortopedi.

Mens tidligere håndproteser stort sett bare fungerte kosmetisk, er denne mulig å styre via nervetrådene i resten av armen, som igjen har forbindelse til hjernen.

Rotere, gripe og «føle»
Hånden kan beveges i alle retninger. Den kan rotere, gripe og til og med «føle» objektene den griper rundt.

Med andre ord kan forsøkspasienten regne med å få tilbake et tilnærmet normalt liv etter at han ble skadet av i en ulykke med en elektrisk installasjon på jobben.

Må vente litt
Den ikke navngitte pasienten må imidlertid vente med å teste ut spissteknologien til såret etter amputasjonen og påmonteringen av den nye hånden har grodd.

Video av hvordan hånden fungerer kan du se på BBC.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse