Annonse


«.XXX» endelig godkjent

Pornobransjen har i mange år prøvd å få godkjent sitt eget domeneområde på Internett, .XXX.

Det har vært en langdryg prosess, men mange politiske kalamiteteter.

Stoppet av Bush
I juni 2005 ble domenet godkjent av det internasjonale nettstyringsorganet ICANN.

Dette likte daværende president George W. Bush så dårlig at han satte ned foten.

Annonse
Snudde igjen
I 2007 snudde ICANN og sa nei. I juni i fjor snudde de nok en gang, og inviterte pornoselskaper til å registrere seg på det nye toppnivådomenet.

Likevel innebar ikke dette noen offisiell godkjenning av domenet. Det skjedde først i slutten av forrige uke, da ICANN endelig åpnet for at .XXX faktisk skal kunne brukes på nettet.

Flytter eller ikke?
Store deler av pornobransjen har allerede opprettet .XXX-domener, men har inntil nå stort sett ligget på .com og .ru (for Russland)-domener.

Hvor stor andel av bransjen som vil flytte, er usikkert. Den republikanske Bush-administrasjonen, som hentet mye av sin støtte fra konservative kristne i USA, mente at .XXX ville bety en legitimering av en til dels lyssky bransje.

– Vil bli lettere å sperre
Også Obama-administrasjonen uttrykker skepsis, men i enkelte demokratiske kretser heter det at .XXX vil gjøre det lettere å skjerme barn og unge mot porno.

Dette fordi et .XXX-domene vil være lettere å sperre enn utallige .com-sider der ute.

Ingen tvang
Det siste forutsetter likevel at pornobransjen blir tvunget til å bruke .XXX. Det har ICANN ikke anledning til å gjøre.

ICANN har uttrykt bekymring for å bli holdt ansvarlig for innholdet på .XXX-sidene. Det ville de trolig ha vært om de hadde inført et tvangsregime.

Politisk uenighet
I Norge og i mange andre land er det opprettet mer eller mindre effektive sperrer mot barneporno, noe det ikke overraskende er politisk enighet om.

Nå er spørsmålet om også «vanlig» porno vil bli sperrret i større grad enn før. Her er det stor politisk uenighet i de enkelte land, og mellom de ulike landene.

Sperre i Norge?
Mens noen land (Iran, Kina) ønsker å sperre nærmest alt seksuelt innhold, er andre land (Nederland, Tyskland, Russland) svært liberale.

I Norge har det så langt ikke vært diskutert å sperre for «alminnelige» pornosider. verken fra ISPer eller myndighetenes side. Men problemstillingen kan bli aktuell nå som dette blir lettere, teknisk sett.

Se også digi.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse