Får vi «dått Oslo»?

Domene

Fra før av har vi .no for hele Norge. Nå kan det tenkes at vi også fpr .oslo, .akershus, .trondheim og .bergen. Og for den saks skyld .snaasa (.snåsa?), .bjugn og .vanse også – for å velge tre steder i Norge vi tilfeldigvis kommer på.

Ny rapport
I dag mottar nemlig samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa en rapport om behovet for nye, norske toppdomener i tillegg til landsdomenet .no.

Rapporten tar ifølge pressemeldingen fra departementet også for seg retningslinjer og tildelingsprosedyrer for valg av domenenavn, og vurderinger av administrative og økonomiske virkninger av en slik ordning.

Annonse

Seksjonssjef Ørnulf Storm i Post- og teletilsynet har ledet arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

Lokalt næringsliv
Det er trolig de lokale næringsinteressene som har størst behov for slike lokaldomener. Det er med andre ord ingen grunn til på markedsføre seg i hele landet når kundekretsen befinner seg rett utenfor stuedøra.

Og skulle noen være så glad i hjemstedet sitt at de bare ha det med i e-postdressen sin, vil det også være mulig.

Fortsatt Brønnøysund?
Vil du bruke et slikt toppdomene, må du trolig fortsatt være registrert som firma i Brønnøysund.

Det snakkes om at regjeringen også vil lempe på disse reglene, men det er ukjent om rapporten inneholder forslag om noe slikt.

Annonse
Annonse