Kommer den neste generasjonen spillkonsoller til å sperre for bruktspill?

Annonse


Fortsatt PS3-krise

Tirsdag kom meldingen om at en domstol i Haag, Nederland hadde nedlagt forbud mot å importere PS3 til Europa.

Uenighet om Blu-ray
Årsaken er uenighet mellom den koreanske elektronikkgiganten LG og Sony om implementeringen av Blu-ray.

De to hadde en avtale om dette, men denne har nå utløpet. På grunn av uenigheten om hvem som har rett til teknologien og hvordan den skal brukes, blir avtalen ikke fornyet.

Liten praktisk betydning
Forbudet har liten praktisk betydning, siden lagrene av PS3-konsoller er fulle over mesteparten av EU-området.

Annonse


For så langt er det ikke innført noe salgsforbud. Kjennelsen gjelder så langt bare import, og sendinger med PS3 blir dermed stoppet i tollen i europeiske havner.

Kan bli forlenget
Juridisk dreier det seg om en såkalt midlertidig forføyning, og denne gjelder foreløpig bare i 10 dager. Det betyr at PS3-importen kan komme i gang igjen allerede neste uke.

Men dersom partene ikke blir enige, kan forbudet bli forlenget i påvente av en rettssak.

Sony ser etter alternativer
Sony ville tirsdag ikke kommentare saken, men innrømmer nå overfor nyhetsbyrået Reuters at PS3-konsoller faktisk har blitt beslaglagt av nederlandske tollmyndigheter.

Ifølge Reuters jobber nå Sony med å finne alternative importveier, slik at salget i Europa ikke skal bli rammet når lagrene tar slutt.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse