Mange brukere av nettsiden skjønner ikke hvorfor nettsiden som driftes i Norge kan berøres av amerikansk opphavsrettslovgivning, men ifølge nettsidens administratorer kan et EU-direktiv gjøre også Norge ansvarlige.

Annonse


Sony tar PS3-piratkampen til Norge

Den norske prosjektnettsiden Gitorious brukes av programmere for å samarbeide om kode og hackere har også brukt den til å tukle med PS3-kode. Det liker Sony dårlig.

Norske Gitorious tuktes av Sony

Nettsiden gir hvem som helst muligheten, helt gratis, å laste opp sitt programmings-prosjekt.

Nettsiden er lagt opp for samarbeid og brukes blant annet av Nokia, SuSE og deler av den norske regjeringen skal vi tro skrytelista på gitorious.org.

Stor-prosjekter som Nokias Qt, OpenSUSE, XBMC og StatusNet er også å finne .

Annonse


DMCA takedown request

Men på et blogg-innlegg datert 2. februar forklarer en av administratorene på siden, Christian Johansen, at flere filer relatert til PS3-hacking nå er slettet fra siden.

Dette fordi nettsiden har fått brev fra Sonys advokater som bruker den amerikanske DMCA-loven mot dem i forbindelse med at personer har brukt siden til å laste opp filer relatert til PS3-hackingen.

Det går som kjent en sak
i USA mot George «GeoHot» Hotz og flere andre personer som har hacket Sonys spillkonsoll.

– Brukernes eget ansvar

Amerikansk lov har selvsagt ingen betydning her i Norge, men en av sidenes administratorer Marius Mathiesen forklarer at Norge, gjennom EU-direktiver likevel kan bli stilt til ansvar.

De har derfor valgt å ikke ta noen sjanser, men påpeker at de ikke har gått med på Sonys krav om å utlevere personinformasjon da dette ikke kreves i henhold til Norsk lov.

«Det er opplasterens ansvar å ikke laste opp kode som bryter med norsk lov og at koden er i henhold til våre brukervilkår», skriver Marius Mathiesen.

– Brukernes eget ansvar

Dette sier «Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven)» § 12:

«Det er ikke tillatt å fremstille eksemplar etter denne paragraf på grunnlag av en gjengivelse av verket i strid med § 2, eller på grunnlag av et eksemplar som har vært gjenstand for eller er resultat av en omgåelse av vernede tekniske beskyttelsessystemer, med mindre slik eksemplarfremstilling er nødvendig etter 53a tredje ledd andre punktum».

Eller sagt på godt norsk: er kopibeskyttelsen effektiv er det brudd på norsk lov å omgå den. Et eksempel på ikke god nok teknisk kopibeskyttelse er å tusje på en CD eller holde nede en tast når CDen puttes inn i en datamaskin for å omgå beskyttelsen.

Dette mener Gitorious

Marius Mathiesen er daglig leder for Gitorious AS, et selskap eid av Shortcut. Gitorious’ tjeneste har eksistert siden 2007 og fikk fra 1. januar i år hovedansvaret for tjenesten.

Til ITavisen.no forklarer Mathiesen at selskapet har vært i kontakt med advokat som hevder at det finnes EU-direktiv som minner om DMCA-loven og at disse direktivene er implementert i norsk lov.

– Grunnen til at vi valgte å fjerne filene er muligheten for erstatningsansvar. Dette har vi gjort etter samtaler med vår advokat, forklarer han og påpeker at Sony til nå ikke har henvist til norsk lov.

Mathiesen stiller seg også svært skeptisk til at Sony insinuerer at selskapet har brutt noen som helst lov, uten at dette er bevist.

Må forholde seg til to lover

Siden Gitorious tilbyr andres materiale må de også føye seg til ehandelsloven i tillegg til åndsverkloven.

Førstnevnte sier at det ikke er noe krav at man overvåker nettsiden for ulovlig materiale, men at man må fjerne slikt innhold om andre gjør nettsiden oppmerksomme på at slikt innhold finnes på nettsiden.

Det er en vanskelig balansegang for selskapet som selvsagt vil unngå et mulig erstatningskrav. Om materialet faktisk er i ulovlig i henhold til Norsk lov er enda for tidlig å si.

Gitorious AS kommer med en offisiell uttalelse om saken senere i dag og ITavisen.no skal selvsagt følge med.

Oppdatert, 03.02.11, 11:04:

Gitorious har nå svart Sonys advokatbyrå KILPATRICK TOWNSEND and STOCKTON LLP. Dette kommer frem i et blogg-innlegg.

I brevet gjør Gitorious det klart at amerikansk lov ikke gjelder i Norge, men at innholdet ble fjernet for ikke å bryte norsk lov, i den grad norsk og amerikansk opphavsrett er like på dette området

Samtidig forklarer selskapet ikke har noen agenda i forhold til PS3-filene som ble fjernet og at de heller ikke har økonomiske ressurser til å forfølge denne saken juridisk:

«Vi har ikke ressurser eller nødvendig domenekunnskap for å vurdere lovligheten av alle våre prosjekter».

Les Sonys rettslige dokument sendt Gitorious AS her.

Kilde:
Blog.gitorious.org

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse