Å få kjendis-signatur på papir er ut. Inn kommer iPad-versjonen av autografjakt...

Annonse


Her signerer Obama en iPad

Autografjegeren som tar med seg penn og papir er kanskje en utdøende rase.

Brukte Adobe-app
I hvert fall hvis vi skal dømme etter Sylvester Cann IV, som like gjerne ga USAs president Barack Obama sin iPad for å få en superkjendis-krusedull.

Appen han bruke er Adobes Ideas, som lar deg tegne og skrive håndskrift på en iPad omtrent som i Windows Paint.

Skeptiske vakter
Sylvester møtte først skeptiske blikk fra strenge Secret Service-livvakter da han rakte fram iPaden og ba presidenten bruke fingeren for å skrive navnet sitt ved et inntegnet kryss på skjermen.

Annonse


Men det varte ikke lenger før Barack Obama skjønte tegningen, bokstavelig talt. Sylvester fikk sin signatur, og den ser slik ut:
obama_ipad_signatur

Møtte Jobs
Det hører for øvrig med til historien at president Obama i går hadde møte med Apple-sjefen Steve Jobs, som nå leder verdens største IT-selskap målt i markedsverdi.

Om Obama spurte Jobs om hvorfor Adobes Ideas fungerer så bra når Flash (også Adobe-teknologi) ikke fungerer i det hele tatt, vet vi ikke…

Kilde:
Techcrunch.com

Annonse