Eminem er på iTunes, men ikke uten runder i rettssalen.

Vil ha penger fra Apple

Rapperen Eminem saksøkte allerede i 2004 Apple for å ha solgt musikken hans uten tillatelse.

Lang sak
Siden har saken rullet og gått, inntil partene i 2009 inngikk et forlik om at Apple skulle ut med 2,2 millioner dollar – om lag 13 millioner norske kroner.

Nå har imidlertid saken tatt en ny vending. Eminems forlag Eight Mile Style har bedt distriktsdomstolen i Detroit om å innkreve pengene fra Apple. De mener med andre ord at Apple ikke har oppfylt sin del av avtalen.

Inngikk avtale uten å spørre
Forliket er teknisk sett inngått mellom forlaget og Apple. Eminem er med andre ord ikke selv part i saken, selv om pengene etter alt å dømme til slutt havner i hans lomme.

Saken involverer også plateselskapet Universal, som Eminems forlag mener inngikk avtale med Apple uten å klarere dette med dem først.

Selges via iTunes i dag
Dermed kan Apple i følge Eight Miles Style ha solgt Eminems musikk via iTunes uten å ha rett til det.

Eminems musikk selges nå via iTunes, som om ingen ting skulle ha skjedd…

Kilde:

DetNews.com