Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Slutt på dårlig lyd i telefonen? (Ill.: BNSL.com)

Slutt på utydelig prat

Mye tydeligere prat.

Dårlig lydkvalitet kan ofte være et stort problem når man snakker i mobilen.

Innføres i tre land
Nå kommer et nytt system som skal bøte på dette. Navnet er Adaptive Multi Rate Wideband (AMR-WB).

Foreløpig har Tyskland og Moldova tatt systemet i bruk. Nå kommer det også i Storbritannia, der mobiloperatøren Orange ruller det ut innen kort tid.

Trenger ikke nytt utstyr
AMR-WB trenger ingen oppgradering av nettet. Det er rett og slett en ny lyd-kodek som komprimerer signalet slik at man utnytter den båndbredden man har til rådighet optimalt.

Denne er allerede kompatibel med 3G, slik at man verken trenger nye telefoner eller basestasjoner.

Ligner MP3
Systemet har også en annen oppside for leverandørene. Båndbredden kan begrenses slik at man får mer plass til annen trafikk i nettet. Trafikk som ofte er mer lukrativ for operatørene enn samtaler.

Teknisk sett fungerer AMR-WB på samme måte som MP3. Man fjerner støy og frekvenser som ikke er hørbare, og varierer bithastigheten med graden av kompleksitet.

Det er foreløpig ikke kjent om AMR-WB skal implementeres i Norge.

Kilde:
BBC

Stikkord: Mobil