fildeling-nedlastning

Annonse


Ler av advarslene

Finland skal nå innføre en lov som pålegger nettleverandører å sende advarsler til fildelere som laster opp eller ned ophavsbeskyttet materiale.

Skjelver ikke i buksene
Loven er delvis likelydende med den som allerede er vedtatt i Storbritannia og Frankrike.

Finske fildelere skjelver på ingen måte i buksene. De vet at loven ikke får andre konsekvenser enn at innboksen fylles opp av tomme trusler.

Kan ikke stenges ute
Finske politikere har nemlig ikke sørget for at nettleverandørene kan stenge ute fildelerne etter tre advarsler, slik de for eksempel kan i Frankrike.

Annonse


Heller ikke i Storbritannia har den såkalte «Three Strikes»-regelen kommet med i loven. Med andre ord får ikke nettleverandørene lov til å sette makt bak advarslene sine.

– Pedagogisk oppstrammer
Heller ikke antipratene er fornøyd.

Antti Kotilainen, som leder det finske Antipirat-senteret, sier at advarslene i høyden kan tjene som en pedagogisk oppstrammer, og at modellen på ingen måte er et effektivt middel mot piratkopiering og ulovlig fildeling.

Kilde:
YLE.fi (via Google Translate)

Annonse