Brasil topper både listen ovr land som ønsker informasjon om Googles brukere og over de som vil ha ting fjernet. Her fra Rio de Janeiro.

Annonse


Disse landene maser mest

Hvilke land er det som oftest ber Google fjerne informasjon? Og hvilke er det som ber om å få opplysninger om Googles brukere?

Alle kan følge med
Dette er spørsmål både journalister, tilhengere av nettfrihet og forkjempere for personvern ofte har spurt seg.

legger Google ut denne informasjonen, slik at alle kan følge med på hvor ofte myndighetene i ulike navn ber Google om hjelp.

– De fleste er legitime
– Selvsagt er mange av disse henvendelsene helt legitime, for eksempel anmodninger om å fjerne barneporno. Vi får også regelmessig henvendelser om å utlevere private brukerdata. Også brorparten av disse henvendelsene er legitime. Det dreier seg som oftest om opplysninger som trengs for å etterforske kriminalitet, skriver Googles sjefsadvokat David Drummond på Googles offisielle blogg.

Annonse


Drummond mener at full åpenhet om slik utlevering av informasjon vil styrke personvernet og føre til mindre sensur.

Under ti fra Norge
Foreløpig er det bare data fra juli til desember 2009 som ligger ute. Google planlegger imidlertid å oppdatere informasjonen med seks måneders mellomrom, for å gi brukerne et bilde av hva myndighetene i ulike land spør dem om.

Ser vi på listen over hvilke land som spør om hva finner vi Norge et godt stykke ned på listen. Norske myndigheter har i perioden ikke spurt om å få ut informasjon om brukere. Og det er registrert under ti henvendelser om å fjerne materiale fra søk.

Brasil øverst
Brasil troner øverst på listen over land som ber om brukerinformasjon, tett fulgt av USA. Deretter kommer Storbritannia, India, Frankrike og Italia.

Brasil havner også øverst på listen over land som ønsker ting fjernet fra søkeresultatene. Tyskland er nummer to. Deretter kommer India, USA, Sør-Korea og Storbritannia.

Kina, som Google lenge har ligget i krangel med og som de nå har trukket seg ut fra, er bare representert med et spørsmålstegn…

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse