Dette strengt konfidensielle dokumentet viser hva verdens land foreslår som tekst i en framtidig lov om piratkopiering. Nå er det lekket til nettet.

Annonse


Kan han ta iPod-en din?

Den såkalte ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) er kanskje det mest omdiskuterte dokumentet både blant fildelere og opphavsmenn. Nå kan du selv lese hva hva den kan komme til å inneholde.

Lagt ut i sin helhet
En anonym kilde har nemlig greid å få tak i avtaleutkastet og lagt det ut i sin helhet (pdf-fil) på nettet.

Det mest omdiskuterte kapitlet er det som handler om ransaking av mediespillere og mobiltelefoner på flyplasser for å avdekke ulovlig nedlastede eller piratkopierte filer.

G8-avtale
Allerede i mai 2008 ble det kjent at de såkalte G8-nasjonene (Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Russland, Storbritannia og USA) i all hemmelighet hadde utarbeidet en plan som kan få store konsekvenser for alle som bruker iPod eller annen mediespiller på reise.

Annonse


Den gangen så avtaleutkastet nærmest ut som en platebransjefunksjonærs eller Hollywood-moguls våte drøm – og et tilsvarende mareritt for den gjennomsnittlige musikk- og filmnyter på utenlandstur.

Moderert versjon
I dag er situasjonen en annen. Utkastet virker sterkt moderert i forhold til det vi fikk inntrykk av i 2008, og nasjonene er dessuten splittet i tre fraksjoner.

EU går for denne teksten: (Utrykket Part betyr land som har inngått avtalen)

Der hvor en reisendes personlige bagasje inneholder varer av ikke-kommersiell natur innenfor grensene av tollfri innførsel og det ikke finnes materielle indikasjoner som tyder på at varene er ment for kommersiell trafikk, kan hver Part vurdere å holde slike varer eller deler av slike varer utenfor området i denne seksjonen.

Personlig bruk
Mens Australia, Canada, New Zealand og Singapore går for denne varianten:

Der hvor en reisendes personlige bagasje inneholder varemerkebeskyttede varer eller opphavsbeskyttede varer av ikke-kommersiell natur innenfor grensene av tollfri innførsel (Australia: «eller der hvor opphavsbeskyttede eller varemerkebeskyttede varer blir sendt i små kvanta») og det ikke er materielle indikasjoner som tyder på at varene er en del av kommersiell trafikk, kan Partene vurdere å holde slike varer utenfor området denne avtalen dekker.

«Innen de tilgjengelige ressurser»
Japan står alene om denne utvilsom mer kryptiske teksten:

Der parten holder små kvanta av ikke-kommersielle varer som befinner seg i den reisendes bagasje utenfor tillempingen av bestemmelsene, skal Parten forsikre seg om at mengden av varer innenfor dette skal begrenses til et minimum innen de tilgjengelige ressurser.

Ikke-kommersielle varer
Og endelig går USA (med subsidiær støtte fra Canada og New Zealand) for denne formuleringen:

Der en reisendes personlige bagasje inneholder varer av ikke-kommersiell art i kvanta som er rimelige sett i forhold til det som kan anses å være den reisendes personlige bruk og det ikke finnes fysiske indikasjoner på at varene er ment for kommersiell trafikk, kan hver Part vurdere at slike varer holdes utenfor denne seksjonens område.

To prinsipper
Man må muligens være både ekspert på tollbestemmelser, opphavsrett og internasjonal rett for helt ut å forstå nyansene her.

Men så langt en rimelig erfaren journalist kan se, dreier det seg om to viktige prinsipper:

Det ene er hvorvidt en tollfunksjonær i det hele tatt kan beslaglegge en mediespiller eller PC for å søke etter ulovlig materiale. Ja, svarer nasjonene samstemt. For slik er det nemlig i dag også.

Behøver ikke se gjennom fingrene
Det andre – og viktigste – er hvilke konsekvenser en slik beslagleggelse kan få for den reisende. Her er nasjonene samstemte om at de kan vurdere å holde funnet utenfor, dersom det er åpenbart at det dreier seg om filer til privat bruk og ikke til videresalg.

Med andre ord er det ingenting i noen av tekstene som er til hinder for at man likevel kan slå ned på en vanlig reisende som har «tjuvlånt» et par Michael Jackson-låter og har med seg en TV-epsiode eller to han ikke kan gjøre rede for hvordan han har skaffet seg.

I konflikt med FN?
Det er viktig å huske på at dokumentet som nå ligger på nettet, og som er merket «strengt konfidensielt», bare er et utkast. Den endelige avtalen ligger trolig ennå et godt stykke fram i tid.

Internasjonale jurister er for øvrig mest opptatt av om denne avtalen vil komme i konflikt med den eksisterende WIPO (World Intellectual Property Organization)-avtalen, som er vedtatt av FN-landene. Dersom G8-landene kjører et solospill når det gjelder håndheving av opphavsrett, kan de få trøbbel med resten av verden.

Heller ikke EU-parlamentet er spesielt glad i ACTA. Tidligere i denne måneden krevde de rett og slett at EU-kommisjonen avsluttet forhandlingene.

Ironisk nok er også ACTA-dokumentet lekket til The Pirate Bay.