Dommen mot de fire Pirate Bay-bakmennene er nå endelig stadfestet.

Annonse


Norge neste?

Denne skuta bidrar til å gjøre det plent umulig å stoppe Wikileaks.
(Ill.: thepiratebay.org)
Italienske myndigheter beordret i august 2008 alle nettleverandører til å blokkere for The Pirate Bay.

Opphevet opphevelsen

Siden ble avgjørelsen opphevet av retten i Bergamo, som slo fast at ingen italiensk nettleverandør har anledning til å blokkere for en utenlandsk tjeneste. Selv om denne bryter med italiensk lov.

Nå har italiensk Høyesterett vurdert saken, og bestemt at så ikke er tilfelle. Tvert om gis det full anledning til å pålegge nettleverandører å blokkere for tjenester som lenker til opphavsbeskyttet materiell som er ulovlig kopiert og distribuert.

Pirate Bays italienske advokater Giovanni Battista Gallus, Giuseppe Campanelli og Francesco Micozzi sier til Torrentfreak.com
at de ikke finner grunn til å ta saken til Europadomstolen. Dermed stopper den trolig her.

Annonse


Norsk sak

Dermed har saken tatt en helt annen vending. Tilsvarende saker i Sverige og Spania har endt med at Pirate Bay fortsatt er tilgjengelig.

Det samme har skjedd i Norge, der Telenor i november i fjor vant mot platebransjeorganisasjonen IFPI.

Dommen er imidlertid anket, så det er ikke umulig at det samme som nå har skjedd i Italia også kan skje i Norge.

EU siste håp

Det springende punkt er likevel EU, som har innført et direktiv som i hvert fall i Sverige og Spania har blitt tolket dit hen at myndighetene ikke kan beordre blokkering av nettsteder.

I Danmark pågår en lignende sak mellom Tele2 og myndighetetene. Som i Italia har også denne saken nå gått til Høyesterett.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse