Kroppsskanning er omstridt. Nå viser det seg at skannerne både kan lagre og sende biler.

Annonse


Kroppsskannere kan sende bildene

Kroppsskanning er omstridt. Nå viser det seg at skannerne både kan lagre og sende biler.
(Ill.: coolest-gadgets.com)
Såkalte kroppsskannere, som snart skal brukes på Gardermoen i et forsøksprosjekt, viser bilder av kroppen innenfor klærne.

– Kan brukes til porno
Nå viser det seg at disse nakenbildene både kan lagres og sendes videre ut på nettet.

Det er nettopp dette personvernerne og folk som arbeider for privatlivets fred har vært redde for: At bilder fra sikkerhetskontrollen kan komme på avveie og brukes for eksempel i pornografisk sammenheng.

Nå viser det seg altså at denne frykten ikke er helt ubegrunnet.

Annonse


Kan både lagre og sende
I følge den Washington-baserte personvernorganisasjonen Electronic Privacy Information Center (EPIC) finnes spesifikasjonene i dokumenter hos det amerikanske regjeringsorganet Transportation Security Administration (TSA).

EPIC hevder at kroppskannerne både kan lagre bildene og sende dem videre via Internett.

Bare i testmodus
Forutsetningen er imidlertid at skanneren settes i såkalt testmodus. I vanlig bruk kan den verken lagre eller sende.

Amerikanske myndigheter benekter på det sterkeste at en slik situasjon skal kunne oppstå. Maskinene er låst, slik at bare autorisert servicepersonell kan benytte dem i testmodus.

Forbud mot nett
I tillegg holdes kontrollrommene kjemisk fri for alle typer produkter som kan kommunisere med Internett. Det gjelder alt fra laptoper til mobiltelefoner.

Det finnes heller ikke ethernet-kabler, og rommene skal være skjermet trådløse signaler fra WiFi- eller 3G-basestasjoner.

Endelig kobles ikke skanningen opp mot persondata. med andre ord kan ikke operatøren av skanneren vite hvem hun eller han ser på skjermen – eller eventuelt lagrer og sender, i tilfelle misbruk.

Beskyldes for løgn
Like fullt mener EPIC at TSA løy da da sa at skannerne ikke inneholder lagrings- og sendemulighet.

Samtidig stiller de spørsmål ved garantiene mot at testmodus kan benyttes av en utro tjener, eller i verste fall en CIA-agent.

Vide fullmakter
EPIC mener at USAs antiterrorlover, som gir vide unntaksfullmakter til både sivile og militære etterretningsorganer, kan misbrukes for å skaffe seg tilgang til skannerbilder.

Og at bruken av disse i verste fall kan ramme uskyldige.

Kilde:
CNN.com

Annonse


Annonse


Annonse