iphone stor

Annonse


Adobe med «Packager for iPhone»

iphone storAutomatisk forvandling av Flash-innhold til iPhone-apps blir snart en realitet.

Alternativ vei

Adobes Flash-plattform har nærmest monopol på lyd og bilde på nett, men Apples svært populære mobil iPhone har ikke støtte for plattformen.

Ifølge Apple bruker Flash for mye strøm på mobile enheter og i det store og det hele mener Apple at Flash ikke er godt nok optimalisert, selv om Android-plattformen nå har støtte (HTC Hero var først ute).

2 millioner nye utviklere

Adobe og Apple ser ikke ut til å bli enige, derfor velger nå Adobe å gjøre tingene selv. Deres nye Creative Suite 5 som nå er i lukket beta lanseres med en «Packager for iPhone», et program som automatisk forvandler Flash-apps til iPhone-apps.

Annonse


Med tanke på at det er 2 millioner Flash-utviklere kan dette føre til en flom av nye Apps på en plattform som allerede er desidert størst, med rundt 125 000 utviklere.

Kilder:
TechCrunch
Adobe

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse