IFPI anker ikke Telenor-saken videre til høyesterett. Dette fordi de har fått avslag to ganger tidligere og med dette klar beskjed om at det ikke er hjemmel i Norsk lov.

Annonse


Anker Telenor-dommen

IFPI anker ikke Telenor-saken videre til høyesterett. Dette fordi de har fått avslag to ganger tidligere og med dette klar beskjed om at det ikke er hjemmel i Norsk lov.TONOS Cato Strøm og IFPIs Marte Thorsby gir ikke opp kampen mot Telenor. Nå ankes saken til lagmannsretten.

Gir ikke opp

Telenor nekter å stenge kundene ute fra til The Pirate Bay. Dermed gikk saken til tingretten. Telenor vant, men bransjen gir ikke opp:

– Vi mener kjennelsen er feil, og påkjærer derfor avgjørelsen inn for lagmannsretten. For oss er dette en prinsipiell sak som det er viktig å få avklart rettslig i en høyere instans, sier Cato Strøm.

IFPI helt uenige med dommen

Heller ikke IFPI er fornøyd med dommen:

Annonse


– Tingretten er krystallklar på at Telenor medvirker fysisk til å gjøre The Pirate Bay tilgjengelig for sine kunder. Vi mener, i motsetning til tingretten, at denne medvirkningen er i strid med norsk lov, forklarer Marthe Thorsby i IFPI.

Kilde:
NRK.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse