Dagens programmer utnytter ikke flerkjerneteknologien godt nok. Det har forskere nå gjort noe med.

Annonse


Intel med 48 kjerners prosessor

I går kveld i San Francisco demonstrerte Intel en 48-kjerners prosessor kalt SCC (Single-chip Cloud Computer).

– Den vil se, høre og snakke
Med denne prosessoren ligger i følge Intel veien åpen for datamaskiner som kan mer enn mennesker.

– Maskinen vil bli i stand til å forstå verden rundt seg på mye av den samme måten som mennesker gjør. De vil se og høre og muligens snakke, og gjøre en mengde andre ting som minner om menneskets egenskaper, sier Intels Chief Technology Officer Justin Rattner til Cnet News.com.

Ikke rekord
48 kjerner er svært mye i forhold til dagens maskiner, som typisk har 2 kjerner. Proff-prosessorer som lages for mer krevende oppgaver på servernivå har i dag gjerne fire eller seks kjerner.

Annonse


Likevel setter ikke den nye, eksperimentelle prosesoren rekord i antall kjerner. Intel har tidligere laget en 80-kjerners prosessor kalt Polaris. Men denne kan i motsetning til 48-kjernersutgaven ikke kjøre i standard x86 PC-miljø.

Bruker mye strøm
Prosessoren består av 1,3 milliarder transistorer som behandler hele 46 Gigabyte med data pr. sekund. Strømforbruket er imidlertid høyt etter dagens standard – mellom 25 og 150 watt, avhengig av brukerbelastningen.

Intel har store vyer for 48-kjernersmodellen, som de i dag ikke kan si når blir kommersielt tilgjengelig.

Tusenvis av kjerner kommer
Men Rattner ber programmerere og datamamaskinprodusenter om å forberede seg ikke bare på 48 og 80 kjerner, men utrolige tusenvis av kjerner i framtidige prosessorer.

Det kommer med andre ord til å gå fort i svingene framover. Og spørsmålet er om vi mennesker er intelligente nok til å følge med…