Det er ikke snakk om noen fysisk nøkkel. Men Disney-konsernet tenker seg at en digital døråpner vil følge deg dersom du har kjøpt en film. Du kjøper retten til å se filmen, og mediet filmen vises i er et fett.

Annonse


«Universalnøkkel» for alle medier

Såkalt DRM (Digital Rights Management) – eller kopisikring – er uten tvil omstridt. Ikke minst fordi slike systemer maler kunden inn i et hjørne der musikk eller film kjøpt ett sted ikke alltid kan spilles av et annet sted.

Måtte gi seg

Mange har derfor forlatt kopisikringen. Blant dem er Apple, som etter en lang periode med plateselskaps-påført DRM på iTunes til slutt fant ut at det var best å kjøre åpent, slik at filene kunne spilles av på annet utstyr enn iPod og med annen programvare enn iTunes.

Amazon og vårt hjemlige Platekompaniet tenker på samme måte. Her selges det MP3 – filformatet som er universelt, flyttbart og som alle kjenner til fra piratverdenen.

Lammende redsel

Det samme er langt fra i ferd med å skje i filmbransjen. Der har nå panikken satt inn. Sporene fra platebransjen skremmer, og frykten for at noe lignende skal skje Hollywood og dalstroka innafor er lammende.

Annonse
Ett av de reddeste selskapene er Disney, der Apple-sjefen Steve Jobs har en stor eierandel. Derfor er det ikke rart at det første seriøse forslaget til en «endelig løsning» på piratproblemet kommer nettopp derfra.

Konkurrent til DECE

Systemet har fått navnet Keychest, og og er i følge Wall Street Journal en direkte konkurrent til Sony og Intels samarbeid om en helt ny form for kopisikring, DECE (Digital Entertainment Content Ecosystem).

Med i DECE-samarbeidet er brorparten av de store Hollywood-studioene. Blant dem er Lionsgate, Fox, Paramount og Warner. I tillegg er en rekke tunge teknologiselskaper med, som Microsoft, Samsung, Panasonic og Toshiba.

Bruker dagens systemer

Men skulle umiddelbart tro at Disney og Apple – på tross av at begge er betydelige selskaper – ikke har en sjanse mot en slik overmakt.

Det tror imidlertid Wall Street Journals kilder, som påpeker at det her er snakk om en samordning av eksisterende systemer framfor et helt nytt system (eller rettere sagt et nytt sett av ulike systemer, som DECE egentlig er).

En nøkkel – mange utgaver

Med Keychest er det helt likegyldig hvordan filmselskapene velger å kryptere filmene sine, og hvilket format de måtte være i. Både DVD. Blu-ray og nedlastet film er kopibeskyttet – og alle de eksisterende systemene kan brukes i keychest-systemet.

Systemet virker slik at du får utdelt én enkelt nøkkel pr. film. Med denne nøkkelen kan du se filmen på mange ulike vis: Som Blu-ray-disk i en PS3 eller DVD i en standard DVD-spiller, som betalt-TV via kabelnettet, streamet på nettet eller som nedlastet, sterkt komprimert utgave for lommespilleren.

Kjøp retten til å se

Du kjøper med andre ord nøkkelen, og ikke det fysiske mediet. Eller sagt på en annen måte: Du kjøper retten til å se filmen.

Skulle for eksempel streamingtjenesten der du innledningsvis kjøpte filmen bli nedlagt, vil du kunne se den samme filmen et annet sted, på en annen plattform eller på en diskbasert spiller. Retten til å se den følger deg, og ikke selskapet som solgte deg filmen.

Sentralt nøkkel-lager

Fysiske medier som Blu-ray og DVD må du naturligvis fortsatt betale for, om du trenger et nytt eksemplar. Men også disse vil kunne følge nøkkelsystemet.

Nøkkelen oppbevares i et såkalt «repository», et sentralt lager på nettet. Uansett hvordan du velger å se filmen vil filen, disken eller datastrømmen måtte kalle opp denne databasen først for å sjekke om du har betalt for retten til å se den.

Kommer i iTunes?

Det er i følge Wall Street Journal god grunn til å tro at Apple planlegger å innføre dette systemet i iTunes’ filmtilbud. Spørsmålet er om de får andre filmselskap enn Disney med seg.

Erfaringen fra musikkfronten skulle gi et visst håp om det. Som kjent hadde aldri Apple solgt musikk før de begynte med iTunes (selv om de har i årevis før dette ertet på seg selveste The Beatles på grunn av navnelikhet mellom IT-bedriften Apple og Beatles-plateselskapet Apple).

Følger nøye med

I løpet av kort tid klarte likevel Apple å tvinge så godt som hele platebransjen (minus The Beatles…) til å danse etter deres pipe. Selv om de bare var en aktør blant mange. både når det gjaldt nedlastet musikk og musikkspillere.

Dette er grunnen til at filmbransjen trolig vil følge ekstra nøye med hva som kommer fra Apple/Disney/Pixar-fronten framover. Og kanskje til slutt skrinlegge sine egne ambisiøse planer for et felles DRM-regime.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse