Familieminister Ursula von der Leyen vil ha klarere regler for hva som er tillatt og ikke på nettet.

Annonse


– Fjern nett-smusset!

Familieminister Ursula von der Leyen vil ha klarere regler for hva som er tillatt og ikke på nettet.
(Ill.: Bundesregierung.de)
Da KRIPOS og alle de store, norske nettleverandørene inngikk i november 2004 en avtale om å stoppe barneporno på nettet.

Lovregulert nett

Den frivillige har fungert, og det har ikke kommet nevneverdige protester mot den fra nettliberalt hold. Man har også sluppet en lovendring som pålegger nettleverandørene å sperre sidene, og som også ville ha holdt dem juridisk ansvarlige dersom de unnlot å gjøre det – også i vanvare.

Så er ikke tilfelle i Tyskland, der parlamentet (Bundestag) i juni vedtok en streng lov mot formidling av barneporno på nettet. Den 16. juni, da loven ble vedtatt, har av tyske nettaktivister blitt kalt «en svart dag for Internett».

Nytt skritt mot sensur

Nå vil den tyske regjeringen trosse protestene og gå enda et skritt lenger. Familieminister Ursula von der Leyen (som tilhører det konservative partiet CDU) sier til den tyske avisen Hamburger Abendblatt at tiden nå er inne til å ta debatten om ytringsfrihet kontra hensynet til barn og enkeltpersoner som blir mobbet og trakassert.

Annonse
– Rettsløst kaos

– Det kan ikke være slik at det ellers så storartede Internett blir et rettsløst kaos, der men hemningsløst kan mobbe, fornærme og bedra folk.

Hun mener at prinsippet om at dine rettigheter slutter der andres starter bør være retningsgivende for en framtidig tysk nettpolitikk.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse