Fri kode-guru Richard Stallman er kritisk til det svenske Piratpartiet.

Annonse


Stallman angriper Piratpartiet

Richard Stallman var en av pionerene bak Linux. Men han er mest kjent som mannen som har utformen den såkalte GNU-lisensen for såkalt fri programvare (som i følge Stallman ikke er det samme som «åpen programvare»).

Vil ikke ha anarki

Stallman opererer med begrepet «copyleft» – som et svar på den kommersielle underholdnings/kultur/programvareverdenens copyright. Med en copyleft-lisens kan du (enkelt sagt) kopiere fritt, så lenge du lar lar andre få tilgang til endringer.

Men det er ikke det samme som opphavsretts-anarki, noe Richard Stallmann føler at det svenske Piratpartiet tar til orde for.

Frihet er avhengig av restriksjoner

Dette partiet fikk inn en representant i EU-parlamentet etter valget i Sverige 7. juni, der de fikk 7,1 prosent av stemmene. Partiet har nå en medlemsmasse som overgår flere av de etablerte partiene, og har utvilsomt blitt en faktor å regne med i svensk politikk.

Annonse


Stallmans poeng er at copyleft og GNU er avhengig av det eksisterer en opphavsrett. Kommersielle aktører kan ikke uten videre innlemme fri kode i sine produkter. Dersom alt skal slippes fri etter fem år, slik Piratpartiet vil, ville den frie koden plutselig ikke være fri lenger, hevder Stallman.

Stallmann innlegg kan du lese i sin helhet på gnu.org.

Annonse