IFPI anker ikke Telenor-saken videre til høyesterett. Dette fordi de har fått avslag to ganger tidligere og med dette klar beskjed om at det ikke er hjemmel i Norsk lov.

Annonse


Baker for smed

I går ble det kjent at musikk- og filmbransjen trekker Telenor for retten.

God sammenligning

De mener tydeligvis at den som leverer «motorveien» også skal holdes ansvarlig for trafikkforseelsene. Alternativt at de som gjør lovbrudd mulig, automatisk har et medansvar.

Telenors informasjonssjef Atle Lessum har helt rett når han hevder at Telenor i denne sammenheng er å sammenligne med en stigeprodusent. Stigen brukes av de fleste lovlydige borgere som hjelp til å male vegger og skru i lyspærer, mens den samme stigen også kan brukes til å bryte seg inn i hus via et åpent soveromsvindu.

Hard nøtt

Fildelingsproblematikken er en vanskelig nøtt å knekke, både for rettighetshavere, nett-distributører og rettsvesen. Det er en etablert sannhet at vi står overfor en teknologi som ikke lar seg stoppe. Uansett hvor mange tekniske, juridiske eller moralske virkemidler man måtte ta i bruk, så vil den uønskede aktiviteten fortsette.

Annonse
Bare se på Iran i dag. Myndighetene gjør alt for å stoppe ytringer de ikke liker. De setter inn alt disponibelt mannskap og all tilgjengelig teknologi på å hindre at sannheten om det som nå skjer i landet når fram til borgerne. Det samme gjør Kina og en rekke andre regimer vi ikke liker å sammenligne oss med.

Alltid vrir seg rundt

Likevel nytter det ikke. Det finnes alltid veier rundt, og det finnes alltid smartinger som klarer å trenge gjennom muren. Heldigvis.

Mange argumenterer med at man har klart å bremse barnepornoen ved hjelp av filtre og tekniske sperrer. Men like fullt ruller nå politiet i flere land – Norge inkludert – opp omfattende nett av barnepornodistributører. Så det foregår altså likevel – i det skjulte.

Liv og helse

Man kan med andre ord ikke stoppe alt, like lite som man kan stoppe fyllekjøring og råkjøring på veiene. Det er lite annet man kan gjøre her enn å ta stikkprøver, og håpe på at frykten for å bli tatt gjør at de fleste avstår fra å sette seg i bilen når de har drukket alkohol eller sette gassen i bånn i en boligstrøk.

Barneporno tar absolutt alle normale mennesker avstand fra. Dette må selvsagt stoppes – av hensyn til barna som blir utnyttet. Promillekjøring og fartsovertredelser handler også om liv og helse. Vi snakker om meget alvorlige konsekvenser og til dels høy strafferamme for slike forhold.

Telia går fri

Det stiller seg annerledes med fildeling. For det første er det ikke all fildeling som er ulovlig. Det finnes faktisk de som distribuerer feriefilmene sine via bittorrent, og til og med legger dem ut på Pirate Bay. Pirate Bay-bakmennene ble dømt i Sverige, men at nettstedet fortsatt er oppe. De som står bak er altså dømt for medvirkning til ulovlig distribusjon av opphavsbeskyttet materiale, mens selve nettsiden der aktivitetene foregår ikke blir rammet av samme dom.

Det blir heller ikke Telia eller andre svenske nettleverandører. De går fri, selv om Pirate Bay ikke ville ha kunnet drive sin virksomhet uten dem.

Og i Italia har myndighetene forgjeves forsøkt å blokkere Pirate Bay – på grunn av EUs regelverk om at slik sperring ikke skal forekomme.

Nei takk, begge deler

Norsk rett bør følge samme logikk: Det er ikke Telenor som skal svi når brukerne bryter loven.

Så er spørsmålet: Bør vi bifalle – slik jeg oppfattet nettekspert Gisle Hannemyr gjorde på NRK i går – at Telenor blir pålagt å sperre, rett og slett fordi vi andre da slipper å bli overvåket? Jeg sier: Nei takk, begge deler. Myndighetene må her både ta hensyn til personvernet og rette skytset mot den som faktisk utfører og aktivt medvirker til de ulovlige handlingene.

Har ansvar selv

I den grad man kan ta enkeltpersoner, så får man gjøre det. Som Max Manus-piraten, en enkelt sak der både Kulturdepartementet og Datatilsynet synes å være enige om at det kan gis dispensasjon fra nettleverandørens taushetsplikt.

Men viktigst av alt: Det må kunne forlanges et minimum av oppegående aktivitet fra den som blir rammet her også. Lar man et hus stå åpent og forfalle i årevis, så må man bare forvente at uteliggerne inntar det. Å kreve at samfunnet griper inn – uten selv å gjøre noe for å hindre at ens egen eiendom blir ødelagt, utvannet og kommer på avveie – er både nytteløst og urimelig.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse