fildeling-nedlastning

Annonse


Gir blaffen i trusselbrev

I flere land sender nå bredbåndsleverandørene brev til kunder de ser laster ned mye film og musikk. Brevene blir sendt ut etter henvendelse fra film- og platebransjen, som på sin side driver aktiv overvåking av IP-adresser på torrentnettverkene.

Trussel om nettkutt

Ideen er at fildelerne skal bli skremt av disse brevene. Årsaken er at det ligger en trussel i lufta om å kutte nettforbindelsen.

Et slikt system har også blitt luftet i Norge, og minst en norsk nettleverandør har i årevis sendt slike brev til fildelere.

EU sier nei

Samtidig vedtok EU-parlamentet i april en ny telekommunikasjonslov som effektivt sperrer mot utestenging.

Annonse


Resultatet er at få europeiske fildelere nå frykter trusselbrevene, selv om både Storbritannie og Frankrike har vedtatt nasjonale lover som åpner for både overvåking og utestenging.

Bare 33 prosent blir skremt

I følge en fersk undersøkelse fra det britiske advokatbyrået Wiggin sier bare 33 prosent at de vil slutte å laste ned film og musikk ulovlig dersom de mottok et slikt brev.

Samtidig sier 80 prosent at de ville slutte dersom brevet ble fulgt av en trussel om å faktisk utestenge dem fra nettet.

Ny rapport

Storbritannia får stadig tøffere lover mot ulovlig fildeling. Neste uke kommer det en ny regjeringsrapport som ventes å levere enda flere argumenter for tiltak mot piratvirksomheten.

Likevel er det ingenting som tyder på at strenge lover, trusselbrev og andre tiltak har hatt noen nevneverdig effekt på brukermønsteret til britiske fildelere.

Vil betale

Men det finnes håp for underholdningsbransjen. Wiggin-rapporten sier nemlig også at de samme fildelerne er villig til å betale for varene de nå får gratis – forutsatt at de blir like enkle å få tak i som på torrentnettverkene.

De fleste foretrekker en abonnementsordning med et flatt månedsbeløp – mot å få tilgang til så mye film og musikk de ønsker. I gruppa menn mellom 20 og 34 år – der nedlasting er mest utbredt – er folk villige til å betale litt under 500 kroner måneden for en slik tilgang.

Kilde:
BBC

Annonse