Også lærere må finne seg i å ta opp analogt, mener MPAA.

Annonse


– Ta opp fra TV- skjermen, ikke kopier DVDen

Myndighetene i USA vil at amerikanske lærere skal få lov til å kopiere opphavsbeskyttet videomateriale til undervisningsbruk.

Filmbransjeorganisasjonen MPAA mener på sin side at lærerne ikke kan bryte kopisperren på DVD-platen.

Krever analogt opptak

Da DMCA-loven (The Digital Millennium Copyright Act) ble innført i 1996, ble det blant annet forbudt å bryte kopisperren på DVD-plater som er opphavsbeskyttet.

Siden det i 2006 ble vedtatt at film- og medialærere på professornivå får lov å bryte denne sperren i forbindelse med undervisning. Nå er spørsmålet oppe om alle lærere – og også studenter – skal ha lov.

Annonse


MPAA mener lærerne må finne seg i å ta opp filmene fra TVen med et videokamera. Det letteste her ville selvsagt vært å kopiere DVDen, men da blir selvsagt kopisperren brutt.

Her demonstrerer MPAA teknikken

MPAA var ikke dårligere enn at de demonstrerte hvordan enhver lærer (med god tid?) kan ta opp video fra en TVen med et videokamera.

MPAA forklarer i videoen at det er fordeler med analogt opptak. Blant annet at læreren selv enkelt kan velge hvilke utdrag av filmen som skal vises for elevene.

Kilde:
Vimeo

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse