ballmer

Annonse


Microsoft: – Alle får Windows-oppdateringer

Microsoft klargjør hvem som får Windows-oppdateringer.

– Alle får!

Hvem får sikkerhetsoppdateringer? Det er et spørsmål Microsoft får oftere enn de hadde regnet med. Kanskje grunnet piratkopierings-sperrene i Windows XP og Vista.

Microsoft har nå sett seg nødt til å gjøre det klart en gang for alle hvem som får sikkerhetsoppdateringer.

Levner ingen tvil

«Det ser ut til å være en myte at Microsoft holder tilbake Windows sikkerhetsoppdateringer og leverer dem kun til de som er eiere av ekte Windows. La meg være klar: alle sikkerhetsoppdateringer leveres til alle brukere» skriver selskapet på The Windows Blog.

Annonse


Med andre ord får også maskiner med en ikke-verifisert versjon av Windows Service Packs, oppdateringer og viktige stabilitets og applikasjonskompabilitets-oppdateringer.

Får ikke tilleggsfunksjoner

Det betyr likevel ikke at piratene får alle oppdateringene. Mindre kritiske oppdateringer som leverer tilleggsfunksjoner til OSet kan Microsoft selv velge å ikke sende til piratene.

Kilde:
Windowsvistateamblog