USA og Australia har åpnet for rettsdokumenter via Facebook. Vil dette snart også skje i Norge?

Annonse


Dommeren kan «poke» deg

I Australia har det allerede skjedd: En advokat har overlevert saksdokumenter til en låntager via Facebook.

Også i USA

Hendelsen åpner for at rettsvesenet framover kan bruke Facebook til vitneinnkallinger, stevninger og andre juridiske henvendelser.

Også i USA er det åpnet for en slik praksis. I går kom dommerne i landet med en betenkning der de gikk inn for stevninger via Facebook, og det er ventet at skattemyndighetene IRS vil gjøre det samme.

Nettby neste?

Avgjørelsene er oppsiktsvekkende, tatt i betraktning av at rettsvesenet er konservativt og gjerne er de siste til å ta i bruk moderne, tekniske virkemidler.

Annonse


Det gjenstår å se om det norske rettsvesenet vil bruke Facebook, eller for den saks skyld Nettby, som innkallingsinstrument i framtida.

Kilde:
News.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse