Bilder som dette, fra Abu Graib-fengselet i Irak, bidrar til å øke volden i samfunnet, mener forskere.

Annonse


Nett-vold avler vold

Surfer du på voldelige nettsider, er sjansen stor for at du bedriver vold også i det virkelige liv.

Det er konklusjonen i en ny undersøkelse som er foretatt av Internet Solutions for Kids i Santa Ana, California.

Nettsider verre enn spill

I følge undersøkelsen var den voldelige effekten av nettsurfing langt større enn effekten av voldelige dataspill, voldelige filmer og TV-serier med sterke innslag av vold.

Forskerne fant at folk som aktivt oppsøkte nettsteder med voldelige elementer selv utøvde vold mye hyppigere enn folk som ikke så på slike sider på nettet.

Annonse


Høna eller egget?

Undersøkelsen besvarer likevel ikke det spørsmålet som kanskje er viktigst: Er det nettvolden som skaper voldsmenn – eller er det bare slik at folk som allerede har voldelige tendenser oppsøker voldelige nettsteder? Med andre ord: Hva kommer først – høna eller egget?

Forskerne mener selv at det er en kombinasjon av disse to faktorene som gjør utslaget. med andre ord holder de muligheten åpen for at en person som aldri kunne tenke seg å utøve vold mot noen likevel vil gjøre det hvis han eller hun så på en nettside der mennesker skader hverandre.

Kilde:
Reuters.com

Annonse