President George W. Bush og hans stab kan nå gå til sivilt søksmål mot fildelerne.

Annonse


Nå kan Bush ta fildelerne

Hittil har bare private organisasjoner som RIAA (platebransjen) og MPAA (filmbrandsjen) hatt anledning til å gå til sivilt søksmål mot folk som piratkopierer eller laster opp eller ned ulovlig.

Republikanerne mot

Natt til i dag norsk tid godkjente det amerikanske senatet med overveldende flertall en lov som gir føderale myndigheter den samme retten.

Blant de få som gikk i mot loven var fire republikanere. Lovendrijngen har også møtt motstand i sivilrettighetskretser. Organisasjonen EFF (Electronic Frontier Foundation) har vært spesielt skeptisk til at offentlige myndigheter nå skal kunne opptre på vegne av private næringsinteresser.

Fortsatt straffesaker

Lovendringer dreier seg om sivile søksmål. Fra før av har føderale myndigheter rett til å slå ned på piratvirksomhet med straffeloven i hånd. Det vil de fortsatt ha.

Annonse


Endringen betyr at Det Hvite Hus også vil ha mulighet til å gå sivilrettens vei, uten at den fornærmede part trenger å reise saken selv. Tradisjonelt er det lettere å få en sivil sak opp for retten enn en straffesak – ikke minst på grunn av at en sivil sak setter mindre strenge krav til bevis enn en straffesak.

Kilde:
news.cnet.com