DMB-mottaker fra Samsung.

Annonse


Telenor slakter «DAB-TV»

Det er fortsatt ikke avgjort hvilken standard Norge skal velge når det gjelder mobil-TV. I praksis står det mellom to systemer: DMB (Digital Multimedia Broadcasting) og DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld).

Kombilsøsning

DMB er en forlengelse av DAB (Digital Audio Broadcasting), som i dag delvis er bygget ut i Norge og som etter planen skal erstatte FM-sendingene. Mens DVB-H (Digital Video Broadcasting Handheld) er en forlengelse av den standarden som i dag brukes i det digitale bakkenettet for TV (DVB-T – Digital Video Broadcasting Terrestial).

Telenor mener at DVB-H sammen med MBMS (Multimedia Broadcast Multicast Service), altså TV-overføring via 3G/UMTS-nettet slik som NRK og TV2 praktiserer i dag, er det mest realistiske alternativet.

– Vil neppe vinne fram

I brevet, som er undertegnet Telenors Senior Vice President og juridiske direktør Pål Wien Espen heter det blant annet:

Annonse


Telenor støtter ikke reservasjon av en frekvensblokk til mobil TV slik arbeidsgruppen anbefaler. I praksis vil reservasjon av en frekvensblokk for mobil TV innebære en reservasjon for DMB teknologi. Denne teknologistandarden vil med liten sannsynlighet vinne fram i Europa. Det ser ut til at kombinasjonen av DVB-H og MBMS blir det kommersielt foretrukne alternativ internasjonalt.

I brevet påpekes det også at DMB krever utvendig antenne, noe som for lengst har forsvunnet i de fleste moderne mobiltelefoner.

I en e-post fra Telenors informasjonssjef Scott Engebrigsten får ITavisen bekreftet at Telenor nå anbefaler regjeringen å satse på DVB-H framfor DMB når det gjelder de aktuelle frekvensområdene.

– Tar ikke stilling

Telenor vil være en viktig faktor i utbyggingen av et mobilt TV-nett, slik de har vært det både med DAB og det digitale, bakkebaserte telenettet. Utbygging av digitale kringkastingsnett skjer gjennom selskapet Norkring, som Telenor eier.

Digitalradioutvalget, som av mange blir kalt «DAB»-lobbyen, har tatt sterkt til orde for en utbygging av DMB i forlengelse av det allerede godt utbygde (70%) DAB-nettet for digital radio.

– Jeg leser ikke brevet som noen klar stillingstagen for den ene eller andre systemet, men som en klar oppfordring til myndighetene om å legge til rette for fortsatt utbygging av digital radio og TV, sier leder Hans Petter Danielsen i Digitalradioutvalget

Annonse