Hopp til navigasjon Hopp til innhold
iStock_000004720421XSmall

Redd for svensk overvåkingslov

IKT-Norge foreslår kryptering.

Svenskenes FRA-lov bekymrer IKT-Norge.

– Innsikt i Norsk kommunikasjon

I en pressemelding skriver IKT-Norge blant annet:

«Stort sett all internettrafikk mellom Norge og resten av verden rutes i dag via Sverige og en rekke norske virksomheter oppbevarer sine datalagre på svensk jord. I praksis vil vårt naboland nå få fri innsikt i det meste av vår kommunikasjon med omverdenen og en rekke data om norske interesser».

Kryptering kan bli en mulighet

IKT-Norge mener norske myndigheter straks må utrede hvilke konsekvenser loven har for Norge. Organisasjonen skriver i pressemeldingen at de har kontaktet både Utenriksministeren og Samferdselsministeren.

IKT-Norge mener Norske interesser er nødt til å sikres kanskje ved hjelp av kryptering:

«Bruk av krypteringsteknologi, mulige alternative infrastrukturer som kan knytte Norge til internett via andre land og eventuelt en nasjonal oppfordring om å flytte norske datalagre ut av Sverige bør utredes.»

Kilde:
Pressemelding

Stikkord: data, internett, skriver, sverige