Hopp til navigasjon Hopp til innhold
FMRI-teknikken kan brukes til å gjenkjenne ordene forsøkspersonene tenker på. (Ill.: Wikipedia.org)

Endelig en tankeleser som virker!

Forsker-gjennombrudd i USA.

At en datamaskin kan lese tenker er ikke lenger science fiction.

Gjenkjenner tanker

Forskere ved universitetet Carnegie Mellon University i Pittsburgh, USA har programmert en datamaskin til å gjenkjenne bilder som symboliserer ord.

Bildene ligger ikke i maskinens minne, men i hjernen til forsøkspersoner.

Visuell fellesnevner

Under testen av programmet ble maskinen bedt om å gjenkjenne 58 tankebilder som ble tenkt av ni forsøkspersoner. Hvert av bildene forsøkspersonene tenkte på skulle maskinen koble til et bestemt ord.

Forsøkspersonene ble bedt om å tenke på en visuell fellesnevner for ordet, slik at tankene enklere skulle kunne kobles opp mot det samme ordet.

Besto prøven

Den spesialbygde datamaskinen besto prøven med glans.

Teknikken som ble brukt kalles FMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging), og er en form for skanning av hjernen.

Kobler mønstre med bilder

På skjermen kan du se tydelige mønster som reflekterer forsøkspersonens tanker. Disse mønstrene kan et dataprogram systematisere. Og siden hvert enkelt mønster er unikt, kan de gjenkjennes av maskinen.

Utfordringen består i å knytte opp mønstrene mot bestemte begreper det tenkes på. Og her har altså forskerne gjort et aldri så lite gjennombrudd.

Kilde:
Reuters.com

Stikkord: bilder, forskning, usa