Det EU-finansierte CleanIT-prosjektet vil at folk skal varsle når de finner terror-nettsteder.

Annonse


Vil forby terrorprat på nett

EU ble før helga enige om å innføre nye og strengere tiltak mot terroristers aktiviteter på Internett.

Forbudt – nå også på nettet

Blant tiltakene er forbud mot oppfordring til terror, forespørsler om eksplosiver og planlegging av terrorhandlinger.

Alt dette er allerede forbudt i de fleste europeiske land, men nå blir det altså forbudt også på Internett.

Man trenger med andre ord ikke bevise at de som står bak ytringer på nettet faktisk planlegger terror – det holder å ytre seg i på en slik måte at det kan kobles til terrornettverk.

Annonse


Norge må endre loven

EU-kommisjonen mener at de fleste av medlemslandene allerede har god lovgivning på plass, slik at direktivet kan gjennomføres uten problemer.

De trekker likevel fram de skandinaviske landene som svake når det gjelder slike regler. Dermed må Finland, Danmark og Sverig trolig endre sine lover på området. Etter alt å dømme også Norge, siden vi er tilknyttet EUs regelverk gjennom EØS.

Kommisjonen understreker imidlertid at det ikke er meningen å begrense ytringsfriheten på nettet, og at det bare er virkelige terrorister man vil ramme med det nye direktivet.

Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse