Bør e-posten på jobben overvåkes? det diskuterer man i Australia.

Vil snoke i ansattes post

Den australske visestatsministeren Julia Gillard vekker debatt med et kontroversielt nytt lovforslag som vil sette arbeidsgivere i stand til å snoke i ansattes e-postkasser.

Stor motstand

Forslaget er ment å være et tiltak mot industrispionasje og terror, og skal hjelpe arbeidsgivere å avsløre utro tjenere og illojale medarbeidere.

Både fagforeninger, IT-folk og personvernaktivister har gått kraftig ut mot forslaget. Partik Bihammar, senioranalytiker ved den australske avdelingen av IDC, sier det slik:

– Det er stor forskjell på å beskytte Coca Cola-oppskriften og ivareta den nasjonale sikkerheten.

Også i Norge forekommer det at arbeidsgiver kontrollerer de ansattes e-post.

Lov i Norge

Den norske personopplysningsloven regulerer både innsamling og oppbevaring av personlige data.Det er imidlertid klart at en arbeidsgiver kan gå mye lenger i forhold til sine ansatte enn med kundene.

I Norge har vi eksempler på at for eksempel overvåking av ansattes nettbruk (porno, MP3 m.m.) har ført til oppsigelser som har blitt stående som lovlige.

Kilde:
IT News Australia