Fildeling er i seg selv ikke straffbart, og verktøyene som brukes til det er dermed ikke ulovlige, konkluderer spansk rett.

Annonse


– ISPer må refse fildelerne

Advokatfirmaet Simonsen har gjennom sin partner Espen Tøndel representerer film- og platebransjen og har markert seg sterkt overfor norske fildelere og piratkopierere de siste åra.

Tretrinnsrakett

Firmaets siste utspill er kanskje det mest oppsiktsvekkende hittil. De vil at norske internettleverandører som Telenor, Get og NextGentel skal sende henvendelser til de av brukerne sine som er mest aktive på fildelingsfronten.

Systemet Simonsen foreslår skal fungere slik:

1) Film- og platebransjen sporer opp IP-adresser som er svært aktive mot trackere og fildelingsnettverk.
2) Disse IP-adressene blir oversendt nettleverandørene, som sporer opp navnene på kundene som skjuler seg bak addressene.
3) Nettleverandøren sender så ut brev til kunden med beskjed om å stoppe fildelingsaktivitetene.

Annonse


Egenerklæring

Kunden vil så bli bedt om å undertegne en erklæring der det står:

Undertegnede bekrefter herved at den ulovlige virksomheten omfattende all film tilhørende NVFs medlemmer som er lagt ut uten rettighetshavernes samtykke, er stanset umiddelbart. Jeg bekrefter videre at jeg i fremtiden avstår fra enhver form for krenkelse av NVFs medlemmers rettigheter.

(NVF står for norsk Videogramforening)

Brevet som Simnonsen har sendt nettleverandørene finner du HER.

Utestenging kan bli resultat

Dersom henvendelsen ikke fører fram, vil Simonsen at nettleverandørene skal vurdere tiltak.

– I første omgang vil det kanskje bli snakk om å stenge tjenester som e-post eller lignende. Men dersom aktiviteten fortsetter, kan det aktualisere å utestenge kunden helt, sier partner og advokat Rune Ljostad hois Simonsen til ITavisen.

De groveste først

Ljostad sier at de i første rekke går etter de groveste overtredelsene. Som «grovt» karakteriserer han distribusjon av nye og spesielt populære titler innen film og musikk. Og kanskje spesielt de som ikke har blitt publisert enn på CD eller DVD.

Men også vanlige fildelere kan risikere å få et ubehagelig brev fra nettleverandøren sin om Ljostad og hans kolleger får det som de vil.

– I utgangspunktet ser vi på IP-adressene til de som er inne og deler. Det er enkelt å se hvilke som er norske, og like enkelt å finne ut hvilke leverandører de bruker, sier Ljostad.

Motstand i bransjen

Det er likevel grunn til å tro at nettleverandørene vil være skeptiske til forslaget. Organisasjonen IKT-Norge, som organiserer en stor del av bransjen, har allerede sendt ut en svært kritisk pressemelding.

– – IKT-Norge er rystet over at et advokatfirma i over et drøyt år har hatt konsesjon til å drive overvåkning av norske internettbrukere. I en rettsstat skal det være politi og påtalemyndigheter som etterforsker og tar ut tiltale i straffbare forhold, heter det blant annet i pressemeldingen.

– Tjener penger på båndbredde

Advokatfirmaet har gjentatte ganger opplevd å møte veggen, både hos internettleverandørene og hos politiet.

– Jeg er redd det stemmer at internettleverandørene fraskriver seg ansvar fordi de tjener penger på å selge høy båndbredde til kundene sine. Mens vi ønsker å få på plass tiltak som kan virke preventive. Derfor mener vi at den amerikanske modellen med å utestenge trackere og gjøre ulovlige tjenester utilgjengelige for brukere vil være veien å gå på sikt, avslutter Ljostad.

Se også Digi.no

Annonse