Kjemisk informasjonsteknologi er raskere enn elektronisk.

Annonse


Kjemisk, kunstig hjerne

Så langt har de fleste forskere konsentrert seg mest om å simulere den menneskelige hjernen ved hjelp av elektronikk.

Organisk simulering

Men det finnes forskere som ser på muligheten for en organisk simulering, ved å la kjemiske prosesser styre ørsmå roboter i for eksempel en menneskekropp.

I Japan har den opprinnelig indiske forskeren dr. Anirban Bandyopadhyay (pdf) ved det internasjonale senteret for unge forskere i Tsukuba laget det han kaller en nano-hjerne.

Logiske redskaper

«Maskinen» er laget av 17 molekyler i det kjemiske stoffet Durokinon (også kjent som DQ og Duroquinone). Hver av dem betegnes som et såkalt «logisk redskap» og er formet som en ring med fire armer som kan roteres individuelt.

– Vi instruerer bare ett molekyl og dette molekylet instruerer 16 andre samtidig, forklarer Dr Bandyopadhyay til BBC.

Raskere enn CPU

Prosessen er langt raskere enn de som i dag skjer i en elektronisk datamaskins CPU (prosessordel). Mens en standard mikroprosessor bare takler en prosess av gangen, kan den kjemiske prosessoren altså klare 16 samtidig.

Forskeren tror at såkalt «wetware» («våtvare») på sikt kan erstatte eller supplere hardware (maskinvare) i framtida.

Annonse


Annonse