Myndighetene i Iran angriper amerikanske banker. Det hevder kilder hos amerikanske myndigheter.

Annonse


Iran vil stenge hele nettet

Iranske myndigheter frykter kanskje at folk skal orientere seg alt for mye før det nasjonale valget 14. mars.

– Bedre båndbredde for oss

Uansett grunn vurderer de nå at hele folket stenges ute fra Internett.

Regjeringstalsmannen Muhammed Javad Mahmoudi sier til den iranske avisen Etamat melli at den offisielle årsaken er at regjeringen i tiden før valget skal ha uhindret tilgang til nettet, uten å bli forsinket av private brukere.

– Sikkerhet årsak

Innenriksminister Mostafa Pourmohammadi sier på sin side at en eventuell stenging av Internett for brukere i Iran vil ha sammenheng med sikkerhetssituasjonen..

Søndag 24. februar i år blokkerte pakistanske myndigheter YouTube for landets nettbrukere.

Tok ned «halve verden»

Blokaden førte til at store deler av verden mistet tilgangen til YouTube. Saken har fått etterspill i ICANN, Internetts styrende organ.

Om Iran greier å begrense stengingen av nettet til egne borgere, gjenstår å se.

Kilde:
The Inquirer

Annonse


Annonse