Raymond Kurzweil mener at menneske og maskin vil smelte sammen.

Annonse


– Blir like intelligente som oss

Raymond Kurzweil er kjent for alle som spiller elektronisk keyboard. Han var en pioner innen syntetisk musikk, men er også mannen bak OCR (Optical Character Recognition – optisk bokstavgjenkjenning), talegjenkjenning og tekst til tale.

Biologi og elektronikk sammen

Han har laget en lesemaskin for blinde og mener at det er medisinsk mulig å få evig liv.

Nå er den berømte og kontroversielle oppfinneren skråsikker på at maskiner innen år 2029 blir like intelligente som mennesker. Dette vil i følge Kurzweil skje gjennom en gradvis sammensmelting av biologi, elektronikk og mekanikk.

Nanoroboter i hjernen

– Intelligente nanoroboter kommer til å gå inn i hjernen via hårrørene og virke direkte sammen med nevronene, sier han til BBC.

Disse ørsmå robotene vil gjøre oss smartere, hjelpe oss å huske bedre og i det hele tatt forbedre menneskehjernens kapasitet på alle områder, hevder Kurzweil.

Han påpeker at maskiner allerede i dag utfører oppgaver som det enten er umulig for en menneskehjerne å utføre, eller som det tar uforholdsmessig lang tid for oss å gjøre.

Annonse


Annonse