Redaktørenes klamme hender kan snart strupe den frie debatten...

Annonse


Vil strupe nettdebatten

En privat spørreundersøkelse foretatt av eks-journalisten (nå informasjonsrådgiveren) Jarle Aabø viser at 70 prosent av norske nettredaktører ønsker forhåndsredigering av leserinnlegg på nettet.

«Barrikadekrav for NJ»

Undersøkelsene er fortatt blant redaktører i publikasjoner som er medlem av Mediebedriftenes Landsforening (MBL), som organiserer brorparten av avisene her i landet – både på nett og papir.

Norsk Journalistlags leder Elin Floberghagen kaller forhåndsredigering av nettdebatter for en «barrikadekrav», mens hennes motspiller i Norsk redaktørforening, Nils E. Øy gjerne vil beholde uredigerte debatter.

Redaktører stiller fritt

Dersom Aabøs høyst private undersøkelse gir et korrekt bilde av stemningen blant redaktørene, skulle man tro at Redaktørforeningens leder i utakt med sine medlemmer. Men redaktørforeningens generalsekretær mener noe annet.

– Det er gal konklusjon. Verken Norsk Redaktørforening som organisasjon eller jeg som generalsekretærer kan tvinge våre medlemmer til noe som helst. Etter våre etiske regler er det redaktørene selv som bestemmer om de vil forhåndsredigere eller ikke – selvsagt. Etter våre undersøkelser er det pr i dag ca 40 % som kun forhåndsredigerer, og de øvrige har ulike løsninger med fra delvis redigering til full etterhåndsredigering, skriver Øy i en e-post til ITavisen.

Hva mener jorunalistene?

Det gjenstår å se hvordan stemningen er blant norske nettjournalister. Men flere av disse har tatt til orde for at man skal beholde den anarkistiske ytringsfriheten på nett.

Dette fordi man mener at vi i motsatt fall ville oppleve at mediene ble irrelevante, og at debattene ville flytte ut i de frie rom som alltid vil være andre steder på nettet.

Oppdatert 15/2-2008 kl. 8.46

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse