Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Denne «skrekk og advarsel»-plakaten fra filmbransjeorganisasjonen MPAA forteller deg at du kan klikke, men ikke gjemme deg. Om du bor i Norge eller EU, kan du likevel det. (Ill.: MPAA.org)

Vanskeligere å jakte på fildelere

EU: – IP-adresser er persondata.

EUGPDR (European Union’s Group of Data Privacy Regulators) er EUs svar på det norske Datatilsynet. Gruppa har nå slått fast at borgernes IP-adresse (nummeret maskinen din har når du surfer på nettet) bør ha like sterkt vern som personnumre, kredittinformasjon og annen type informasjon som anses å være personlig og ikke offentlig.

Ulovlig å koble

Uttalelsen kan få store konsekvenser for både nettsteder, nettlederandører og offentlige etater.

Prinsippet gjelder når noen blir identifisert på grunnlag av sin IP-adresse. Det vil si at selve nummeret er offentlig, mens sammenkoblingen av nummer og person er en privatsak.

Krever rettslig kjennelse

Det vil fortsatt likevel kunne gjøres unntak når det foreligger mistanke om alvorlig kriminalitet . Da kan politiet be om å få utlevert opplynsinger om hvem som skjuler seg bak en IP-adresse.

I de fleste land kreves det en rettslig kjennelse (tiullatelse fra en dommer) for å pålegge en nettleverandør å utlevere slik informasjon.

Gjelder i alle EU-land

Personverngruppas utttalelser er en fortolkning av eksisterende lovgiving, og vil derfor være retningsgivende for praksis innen EU-området.

Gruppas leder er Peter Scharr, som også leder Datatilsynet i sitt hjemland Tyskland. Scharr orienterte i går EU-parlamentet i går om den nye praksisen.

Vanskeligere å jakte på fildelere

I Norge har politiet lenge kjempet for å få tilgang til IP-adresser ved mistanke om kriminalitet. I de fleste tilfeller har nettleverandørene først utlevert slik informasjon når det foreligger en rettslig kjennelse eller det antatte lovbruddet har en strafferamme på over to år.

I USA har plate- og filmbransjen rett til å skaffe seg slik informasjon, noe som har ført til at private fildelere har blitt saksøkt.

Med den nye beskyttelsen av IP-adresser vil slik aktivitet fra rettighetshavere trolig bli så godt som umulig i Europa.

Kilde:
Yahoo/Associated Press