Et galvanisk skille er en ledningsstump som kobles mellom TVen og kabelanlegget.

Annonse


Denne dingsen er påbudt!

Skal du kjøpe flatskjerm på salg like etter nyttår? Da bør du være oppmerksom på at selgeren plikter å legge ved et såkalt galvanisk skille for å beskytte mot brann i apparatet.

Kabel-TV og jord er farlig

En flatskjerm kan være brannfarlig dersom begge disse to kriteriene er oppfylt:

1) Flatskjermen er tilknyttet jordkontakt (stikkontakt der de to ekstra skinnene på siden av kontakten brukes)
2) Flatskjermen er tilknyttet kabel- eller privat anntenneanlegg med koaxialkabel (plugg med pinne i midten)

IP-TV med nettverksplugg (LAN) og tilkobling til TV via Scart/S-Video/HDMI innebærer ikke fare.

Annonse
Påbudt å selge sammen med TV og kort

Setter du et såkalt galvanisk skille (liten overgangsplugg til noen få kroner) mellom TVen og strøm/kabelnettet, vil faren være eliminert.

Post- og teletilsynet har derfor bestemt seg for å pålegge forhandlerne å selge slike galvaniske skiller til alle som kjøper flat-TV.

Gjelder også bruktsalg

Det gjelder også om kunden ikke har kabel-TV eller ekstern antenne. Dette fordi TVen senere kan bli solgt eller lånt ut til folk som har det. I så fall er selgeren pålagt å legge ved den galvaniske skilleenheten.

Påbudet gjelder ikke PC-skjermer uten TV-tuner. Derimot gjelder det TV-kort til PC.

Nærmere opplysninger finner du på NPT.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse