Slike TVer fra Sony er nå en saga blott.

Annonse


Sony slutter med rør-TV

Sony forkynte i dag at de nå slutter å produsere de gammeldagse billedrørskjermene.

Rør-TV i 70 år

Selskapet blir der med det siste av de store, japanske produsentene som forlater TV-teknologien som har vært med oss fra den spede begynnelse på 1930-tallet og fram til midten av 2000-tallet.

I Norge kom imidlertid ikke de første TV-apparatene i salg før i 1960. Fra 2004 kom flat-TVen for alvor inn i norske hjem, og i dag selges det knapt noe annet enn LCD og plasma til nordmenn.

OLED overtar?

I stedet skal Sony bare lage LCD og såkalte OLED (Organix Light Emiting Diode)-skjermer.

Annonse
Den siste teknologien vil muligens på sikt erstatte LCD, men Sony har så langt ikke klart å lage store nok skjermer til en pris forbrukerne er villige til å betale.

Fortsatt produksjon

Plasma-teknologien har Sony forlatt, på tross av at flere av konkurrentene deres fortsatt selger godt med TVer basert på dette systemet. I manges øyne er også bildekvaliteten hakket bedre på plasma enn på LCD.

De to andre store japanerne på TV, Seiko Epson og Hitachi, har allerede stoppet CRT-produksjonen. I resten av Asia (Kina, Indonesia m.fl.) og i Europa er det fortsatt flere som produserer CRT-TV for den aller billigste delen av markedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse