Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Svenske fildelere kan gå hardere tider i møte. (Ill.: Ill. Per Ervland)

Skrekkscenario for fildelere

Svenske kan bli dømt for hele harddisken.

I Sverige pågår det nå en rettssak mot en 31 år gammel privat fildeler.

Kan dømmes for alt

I utgangspunktet pleier slike saker å ende med at fildeleren blir dømt for det antallet filer som faktisk er delt ut (om dette kan bevises teknisk). Men akkurat denne saken følges med spesiell oppmerksomhet både av pirater og antipirater i nabolandet vårt.

Påtalemyndighetene har nemlig innstilt på å begjære mannen straffet for hele innholdet på harddisken som er beslaglagt. Dermed kan han risikere å bli dømt for å dele ut 30 filmer og 23 000 musikkfiler.

Razzia blir lettere

Et problem for politiet har vært at enkeltfiler bare gir straff på bøtenivå. Dermed har man ikke kunnet foreta beslag og razziaer i fildelernes boliger – rett og slett fordi man må over et visst straffenivå for å få rettens kjennelse til slikt.

Om mannensom nå står for retten i Linköping blir dømt, kommer det til å bli betydelig lettere å etterforske fildelingssaker på privat brukernivå.

Høyere bot

I en tidligere sak ble en mann i Trollhättan dømt for å ha delt fire musikkfiler via Direct Connect. For dette fikk han bare symbolske dagsbøter.

– I dette tilfellet gjelder tiltalen betydelig mer. Om han dømmes for alt sammen går det over dagsbotnivå, sier aktor Britt-LouiseViklund til IDG.se.

Bukken og havresekken?

Tiltaltes forsvarer Morgan Gerdin sier på sin side at den utvidete, generelle tiltalen er taktikkeri fra påtalemyndighetenes og fornærmedes (Antipiratbyrån platebransjeorganisasjonen IFPI) side.

– Her må man være ytterst forsiktig. Ikke minst fordi samtlige tekniske bevis er samlet inn og behandlet av den fornærmede part, sier forsvareren.

Stikkord: fildeling