Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Dette overvåkingsflyet er ubemannet, og brukes av tollvesenet i USA. (Ill.: commons.wikimedia.org)

Håndbok for robot-piloter

Regler for førerløse fly er klare.

Piloter kan bli en saga blott i framtida, skal vi tro luftfartseksperter. Med roboter i stedet for mennesker i cockpiten kan flyene helt og holdent kontrolleres fra bakken.

Ikke glupe nok

Med dagens teknologi vil en slik løsning være for risikabel. Det finnes nemlig ikke roboter som reagerer like raskt og korrekt som mennesker dersom det oppstår en uforutsett situasjon i lufta.

Likevel brukes robotstyrte fly (såkalte UAVs – Unmanned Aerial Vehicles) i en viss utstrekning i forsvaret, spesielt i USA. Og raketter styrt av datamaskiner har vi jo hatt i en årrekke.

Føre var

Selv om sivil luftfart uten piloter er langt unna, har europeiske luftfartsmyndigheter allerede utarbeidet et nytt regelverk (pdf) som skal gjelde for ubemannet trafikk i sivilt luftrom.

Skal finne løsning

Reglene er utarbeidet på forespørsel fra militære myndigheter i USA, som gjerne vil begynne å sende sine flygende roboter inn over europeisk territorium.

Det får de neppe lov til med det første. Men militære myndigheter på begge sider av Atlanteren presser på for å få til en løsning den sivile luftfarten kan leve med. Og når det militære setter inn ressursene, blir tekniske utfordringer gjerne overvunnet.

Kilde:
The Register

Stikkord: roboter, the register