Hopp til navigasjon Hopp til innhold
Ved hjelp av EEG-teknikken mener Microsoft de kan tolke Windows-brukernes ønsker bedre. (Ill.: Foto: Wikipedia)

Blir dette framtidas Windows-bruker?

Microsoft vil inn i hjernen din.

Microsoft er tydeligvis ikke fornøyd med å kontrollere PCen din. Nå vil de også inn under hjernebarken din for å se hva du tenker.

Selskapet har søkt om patent på en såkalt EEG-leser.

Gammel teknologi

EEG (Elektronencefalogram) er ingen ny teknologi, og ble brukt første gang i 1929.

Metoden omsetter impulsene som går mellom hjernecellene til lesbar informasjon på papir eller skjerm. Men i dagens versjon kan dette ikke brukes til stort annet enn å studere hjerneaktivitet på et teoretisk nivå, og fange opp sinnsstemninger og følelsesmessige endringer.

Vil skille ut tanker

Microsoft mener de har utviklet en metode som gjør det mulig å skille ut tanker, slik at man for eksempel kan skille mellom tilfeldige strøtanker og et konkret ønske av typen «start Word!».

Hensikten er å utvikle programvare som forstår hva brukeren egentlig ønsker – ikke hva hun eller han faktisk uttrykker elle prøver å gjøre med mus og tastatur.

Vil vi?

– Mennesker er ofte dårlige til å fortelle hva de gjør, skriver selskapet. De mener rene spørsmål til brukeren – for eksempel på et skjema – i beste fall gir et upresist bilde av brukerens handlemønster.

Så får vi se om jevne Windows-bruker virkelig vil at Microsoft skal lese tankene deres?

New Scientist

Stikkord: Microsoft, windows