telenor_logo_230345s

Annonse


Venstre vil splitte Telenor

Unge Venstre har fått moderpartiets landsstyre med på å gå inn for å skille ut aksess-delen i Telenor. Venstre ber nå samferdselsministeren utrede mulighetene for en slik oppsplitting.

– Dominerende markedsposisjon

I en pressemelding hevder Venstre at hele debatten om Telenors frakobling fra NIX har avslørt at selskapet har en alt for dominerende markedsposisjon. Dette må ses som en trussel mot et fritt og uavhengig Internett, i følge Venstre.

Partiet viser også til Sverige, der debatten går om en lignende oppsplitting av TeliaSonera. I følge Venstre er Telenor i Sverige svært begeistret for dette forslaget, som de mener vil gi en bedret konkurransesituasjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse