google_logo

Annonse


Fant hemmelig kode i Google

I en håndskrevet stevning krever amerikanske Dylan Stephen Jayne søkemotorgiganten Google for 30 millioner for forbrytelser mot menneskeheten.

Mystisk kode i Google

Jayne mener nemlig å ha avslørt en hemmelig kode i Google ved hjelp av sitt eget personnummer. Han anklager også Google for å ha gjort personnummeret hans tilgjengelig på nettet, noe som potensielt kan være til hjelp for terrorister.

Jayne hevder at når personnummeret hans (Social Security Number – red. anm.) blir snudd på hodet, danner dette en kryptert staving av ordet Google. Han er også redd for at han selv kan bli anklaget for å hjelpe terrorister på grunn av den hemmelige personnummer-koden.

Betales med sjekk

Saksøkeren, som ikke levnes store sjanser av rettskyndige, ber om 30 milliarder kroner (5 milliarder dollar) i erstatning for påståtte brudd på hans grunnlovsfestede rettigheter. Han foreslår et første avdrag på 1.5 milliarder kroner, som gjerne kan betales med sjekk.

Annonse


Jayne saksøker samtidig fengselet i Pike County, der han ble innbrakt for beruselse på offentlig sted og for å ha motsatt seg arrest.

Kilde:
Ars Technica

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse