Slik ser en virkelig liste fra MediaDefender ut. Om du tilsynelatende får e-post fra samme selskap, er den falsk. Med virus i vedlegget.

Annonse


Antipiratenes hemmeligheter avslørt

MediaDefender har hatt som forretningsmodell å infiltrere, torpedere og sabotere fildelingsnettverkene på oppdrag fra underholdningsindustrien, i forsøk på å forhindre spredningen av spesifikke musikkstykker og filmer.

Men antipiratene har fått sine hemmeligheter brettet ut for fildelingssamfunet den siste uken.

Inter-mail blir offentliggjort
Deres erkenemesis, en gjeng som kaller seg MediaDefender Defenders, åpnet med å skaffe til veie 700MB med interne mail sendt mellom MediaDefender-ansatte.

Epost-lekkasjen avslørte pinlige detaljer om selskapets virksomhet, inkludert bekreftelser på de tidligere benektede hensiktene bak videodelingstjenesten Miivi.com, som skulle lokke potensielle piratkopister opp i stry.

Annonse


Epostene viser ikke bare at Miivi er tenkt gjenopplivet under et nytt navn, men dokumenterer også samtaler med amerikanske myndigheter vedrørende deling og oppslag i MediaDefenders register over fildelere, såvel som konkrete betingelsene i selskapets oppdrag for Universal Media Group (prislappen for én måneds «beskyttelse» av ett album ligger på 22 000 kroner, om noen skulle undre).

Blottlagt kildekode
Men flausen for MediaDefender stanset ikke der.

Mens analytikerne pløyer seg gjennom tusenvis av kompromitterende epostmeldinger og telefonsamtaler, slår nemlig MediaDefender Defenders til igjen. Denne gang er det kildekoden bak MediaDefenders utallige piratbekjempelsesverktøy som slippes ut i en torrentfil.

MediaDefender sitter nemlig på en lang liste skreddersydde applikasjoner som P2P-proponenter utvilsomt vil ha nytte av innsyn i, for å bedre kunne forsvare fildelingsnettverkene sine.

Her er en liste over programmene som ble lekket, ifølge nettstedet TorrentFreak:

AresDataCollector, AresLauncher, AresProtector, AresSupernode, AresUDPDataCollector, AutoUpdater, AutoUpdaterSource, BTClient, BTDataCollector, BTDecoyClient, BTInflationDest, BTInterdictor, BTIPGatherer, BTPoster, BTRemover, BTScraper, BTScraperDLL, BTSearcher, BTSeedInflator, BTTorrentGenerator, BTTorrentSource, BTTracker, BTTrackerChecker, CVS, DCMaster, DCScanner, DCSupply, DistributedKazaaCollector, DllLoader, ED2KSupplyProcessor, EdonkeyIpBanner, FastTrackGift, FastTrackGiftDecoyer, GnutellaDecoyer, GnutellaFileDownloader, GnutellaProtector, GnutellaSupply, KademliaProtector, KazaaDBManager, KazaaLauncher, KazaaSupplyProcessor, KazaaSupplyTaker, KazaaSwarmerDest, KazaaSwarmerDistributedSource, KazaaSwarmerDownloader, KazaaSwarmerSource, MediaMaker, MediaSwarmerDest, MediaSwarmerSource, MetaMachine, MetaMachineHashSetCollector, MetaMachineSpoofer, MI-GnutellaSupply, MovieMaker, NameServer, NetworkMonitor, OverNetLauncher, OvernetProtector, OvernetSpoofer, P2PFileIndexer, PioletDC, PioletPoisoner, PioletSpoofer, SamplePlugIn, SLSKSpooferDLL, SoulSeekClient, StatusDest, StatusSource, SupernodeCollector, SupernodeController, SupernodeDistributer, SupplyProcessor, TKCom, TKFileTransfer, TKLauncher, TKProjectManager, TKSyncher, UsenetPoster, UsenetSearcher, WatchDogControllerDestination, WatchDogControllerSource, WinMxDC, WinMxLauncher, WinMxProtector, wma generator
Saved in: Anti-Piracy Gangs, Hot Off The Press, All | Tagged with: leak, md,

Kilder:
TorrentFreak
Ars Technica
After Dawn

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse