Nå skal det bli lettere å utveksle informasjon mellom ulike grener av amerikansk etterretning.

Annonse


«Facebook» for spioner

Folk flest kan nå utveksle bilder, fortellinger, video og alt mulig annet via Facebook, MySpace, Spaces og andre tilbud på nettet.

Tungrodd rystem

Samme type kommunikasjonskanaler har ikke USAs spioner hatt tilgang til. Tvert om har man i kjølvannet av 11. september funnet ut at systemet for utveksling av viktig informasjon har vært svært tungrodd.

Årsaken er ulike tekniske systemer, en holdning som best kan beskrives som «hver etat på sin tue» og det faktum at budsjetter og sikkerhetshensyn har gjort at vanlige amerikanere i mange tilfeller disponerer bedre kommunikasjonsteknologi i sine hjem enn den gjennomsnittlige CIA-agent.
Director of National Intelligence (DNI), organet som koordinerer både CIA, NSA og de andre etterretningsorganene I USA endre på dette.

«A-book»

Løsningen bli r «A-book», et lukket system som fungerer på tilnærmet samme vis som det populære nettsamfunnet Facebook.

Annonse


Amerikanske myndigheter har prøvd å få etterretningstjenesten i andre land til å bruke systemet. Men så langt har villigheten til å dele informasjon med USA vært heller liten i Europa.

Kilde:
Financial Times

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse