Folk bruker stadig mindre tid på å høre musikk. Og desto mer på nettet.

Annonse


Internett større enn musikk

Dette viser en fersk undersøkelse fra det amerikanske selskapet Veronis Suhler Stevenson. I følge undersøkelsen bruker amerikanere nå mer tid på Internett enn på å høre musikk og på å lese papiraviser.

TV og radio på topp

Fortsatt er TV kongen, med radio på en god annenplass. I 2006 utgjorde disse to mediene 70 prosent av mediekonsumet, mens Internett bare sto for 5 prosent.

Men i følge undersøkelsen tyder prognosene på at Internett-bruken vil øke med 0,1 prosent i år – på bekostning av musikk og papiraviser.

Eldre trekker ned

Bruken av de ulike mediene varierer imidlertid sterkt mellom de ulike aldersgruppene. Ungdom bruker langt mer tid på Internett og langt mindre på TV enn de eldre.

Annonse


Siden USA og resten av den vestlige verden i mange år har hatt lave fødselstall, drar en overvekt av eldre mennesker trolig ned den statistiske interessen for Internett.

Kilde:
Reuters.com

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse