Slike kan være helseskadelige.

Annonse


Helsefarlige skrivere

En australsk undersøkelse viser at laserskrivere kan være like farlige som sigarettrøyk. Nesten en tredel av alle laserskrivere gir fra seg skadelige mengder kjemikalier.

Like farlig som sigarettrøyk

Av 62 testede maskiner i en undersøkelse, var det hele 17 som ga fra seg store mengder skadelige partikler. Det er snakk om mikroskopiske tonerpartikler. Disse små partiklene setter seg i lungene og forårsaker skader på linje med det man kan pådra seg fra sigarettrøyk.

Fem ganger mer partikler

Testen inkluderte også andre deler av typisk kontorinventar. Skriveren viste seg å være den viktigste synderen når det kom til skadelige partikler i kontormiljø. I løpet av vanlig kontortid ble konsentrasjonen av farlige partikler i luften hele fem ganger høyere enn ellers på døgnet. Spesielt nye tonerkassetter og grafikktunge utskrifter førte til store utslipp.

Ventilasjon er viktig

Nå ønsker de australske forskerne at myndigheter skal regulere hva som er tillatte utslipp fra slike maskiner. I mellomtiden understrekes det at skrivere bør stå på godt ventilerte rom, slik at partikkelkonsentrasjonen ikke blir for høy.

Kilde:
smh.com.au

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse