Hopp til navigasjon Hopp til innhold
BUSTED: Det kan bli langt tøffere å være svensk fildeler når regjeringen innfører sin varslede lovendring. (Ill.: Illustrasjon: Per Ervland)

Fengsel for piratforsøk

Nytt lovforslag gjør amerikanere til kriminelle om de bare prøver på piratkopiering.

Strengt tatt er ikke konseptet helt nytt. Justisminister Alberto Gonzales foreslo allerede i 2005 en liknende skjerping av lovverket som skal beskytte opphavsretten. Den gang falt forslaget paddeflatt.

Prøver igjen

Nå er det Steve Chabot, republikansk representant for Ohio i kongressen, som kommer med et tilsvarende forslag.

Forslaget vil skjerpe strafferammene for alle typer åndsverksrelatert kriminalitet, samt gjøre flere aktiviteter, som i dag ikke er straffbare, ulovlige.

Ulovlig å søke

En av de viktigste endringene lovforslaget kan medføre er at forsøk på piratkopiering blir forbudt. I teorien kan du altså bli straffeforfulgt for å ha lett etter noe uten å finne det. Strafferammen for slike forsøk vil være identisk med å faktisk gjennomføre handlingen.

Utvidede strafferammer

I lovforslaget ligger også en utvidet strafferamme for aktivitet som allerede er ulovlig. Brudd på opphavsrett kan ifølge forslaget straffes med mellom 6 og 20 års fengsel. Livstid i fengsel er også en mulighet dersom man gjennom å selge piratvare setter andres liv i fare.

Bransjen applauderer

Elektronisk Forpost hevder på sin side at forslaget vil føre til flere uskyldig dømte. Platebransjen har foreløpig ikke kommentert lovforslaget. Filmbransjen og organisasjonen Copyright Alliance, med representanter fra både film- og platebransje, applauderer begge forslaget.

Demokratene vant i forrige valg kontrollen over kongressen. Dermed er det foreløpig et åpent spørsmål hvorvidt det republikanske forslaget vil bli vedtatt eller ikke.

Kilde:
CNET News.com